1402-07-06 05:44

افت قیمت‌های اتیلن در آسیا

علیرغم سیر صعودی نفت خام و نرخ‌های نفتا، قیمت‌های اتیلن در روز چهارشنبه افت کردند. این افت قیمت ناشی از روند خرید ضعیف در منطقه و تقاضای ضعیف‌تر پلی‌اتیلن صنایع پایین‌دستی بود.

قیمت‌های اتیلن شمال شرق آسیا (سی‌اف‌آر) در سطوح 1120 تا 1125 دلار در هر تن ارزیابی شده، و افتی 15 دلاری را نسبت به قیمت‌های سه‌شنبه ثبت کردند. 

قیمت‌های اتیلن جنوب شرق آسیا (سی‌اف‌آر) در میزان پایین‌تر 1030 تا 1035 دلار در هر تن ارزیابی شده، و مجدد افت 15 دلاری را در مقایسه روزانه ثبت کردند. 

در رابطه با اخبار واحدها، شل، واحد کراکینگ بخار خود را در اوایل نوامبر 2021 به دلیل عملیات تامین و نگهداری تعطیل کرد. این واحد که در منطقه پولا بوکوم سنگاپور واقع شده، دارای ظرفیت 1.15 میلیون تن در سال اتیلن و 500 هزار تن در سال پروپیلن می‌باشد.