1402-07-06 04:26

افزایش واردات پلیمر ترکیه در سه ماهه اول در مقیاس سه ماهه و سالانه/ترکیه بیش از 200 هزار تن پی‌وی‌سی تعلیقی از روسیه وارد کرد/ جای خالی ایران در میان صادرکنندگان برتر پلیمر به ترکیه

عربستان سعودی در سه ماهه اول، صادرکننده شماره یک هموپلیمر پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترکیه بود.

براساس داده‌های آماری، ترکیه در سه ماهه اول 2022 در مجموع 1537570 تن پلیمر وارد کرد. داده‌ها نشان داد، حجم واردات نسبت به سه ماهه قبل 4.5 درصد افزایش یافت در حالی که این میزان وارداتی نسبت به سه ماهه اول 2021 در حدود 7 درصد رشد کرد.

حجم انباشتی نیز نشان‌دهنده بیشترین میزان‌ واردات در سه ماهه اول از زمان جمع‌آوری داده توسط کم‌اوربیس از سال 2000 می‌باشد.

عربستان سعودی عرضه‌کننده اصلی ترکیه در سه ماهه اول باقی ماند

عربستان سعودی با حجم کلی 428516 تن در بازه ژانویه تا مارس، عرضه‌کننده اول پلیمر به ترکیه بود. کره جنوبی (140037 تن) و روسیه (102524 تن) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

عربستان سعودی در سه ماهه اول، صادرکننده شماره یک هموپلیمر پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترکیه بود.

حجم واردات هموپلیمر پلی‌پروپیلن و کوپلیمر در سه ماهه اول به ترتیب 8 درصد و 3 درصد افزایش یافتند

واردات هموپلیمر پلی‌پروپیلن ترکیه در سه ماهه اول 7.7 درصد رشد کرده و از 550 هزار تن گذشت. حجم واردات نسبت به سه ماهه اول سال گذشته رشدی 14 درصدی را ثبت کرد.

واردات پلی‌پروپیلن کوپلیمر در بازه ژانویه تا مارس تقریباً در میزان 94 هزار تن قرار گرفت، که نسبت به سه ماهه قبل 7 درصد افت کرد. این رقم نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش نشان داد. براساس داده‌های آماری کم‌اوربیس، حجم واردات به بیشترین میزان خود از سه ماهه اول 2012 رسید.

واردات پی‌وی‌سی تعلیقی نسبت به سه ماهه چهارم 2021 در حدود 7 درصد افزایش یافت

در سه ماهه اول، ترکیه چیزی بیش از 200 هزار تن پی‌وی‌سی تعلیقی وارد کرد؛ حجم واردات در مقیاس سه ماهه و سالانه به ترتیب رشدی 7 درصدی و 6 درصدی را به ثبت رساند.

حجم واردات انباشتی به بیشترین میزان خود از سه ماهه اول 2018 با میزان واردات تقریبی 210 هزار تن پی‌وی‌سی تعلیقی رسید.

روسیه با میزان 27 هزار تن در رتبه اول صادرکنندگان این کالا به ترکیه قرار گرفت؛ چین (22710 تن) و کره جنوبی (17377 تن) در رتبه‌های بعدی ایستادند. این امر محدودیت دسترسی‌پذیری از سوی تولیدکنندگان معمول پلی‌وینیل کلرید اروپایی و همچنین اشتیاق عرضه‌کنندگان آسیایی برای افزایش صادرات خود به ترکیه علیرغم نرخ باربری نامطلوب را نشان می‌دهد.

واردات انباشتی پلی‌اتیلن در سه ماهه اول در حدود 500 هزار تن قرار گرفت

مجموع واردات پلی‌اتیلن ترکیه در سه ماهه اول در مقایسه با سه ماهه قبل در حدود 4 درصد کاهش یافت. همچنین مجموع واردات 500130 تن، نشان‌دهنده افت سه درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته می‌باشد.

البته واردات پلی‌اتیلن سنگین ترکیه که در میزان تقریبی 212 هزار تن قرار گرفت، در مقیاس سه ماهه رشد حدودی 13 درصدی را ثبت کرد. حجم واردات این کالا در مقیاس سالانه 4 درصد افت کرد.

در سه ماهه اول 2022، واردات پلی‌اتیلن سبک خطی نسبت به سه ماهه چهارم 2021 در حدود 14 درصد عقب‌نشینی کرد و به 175 هزار تن رسید، در حالی که حجم واردات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد 2.7 درصدی را ثبت کرد. در این میان، حجم واردات در سه ماهه اول به بیشترین میزان‌های خود در بیش از دو دهه گذشته رسید.

همچنین واردات پلی‌اتیلن سبک در مقیاس سه ماهه 19 درصد افت کرد و به حدود 79 هزار تن رسید. همچنین این حجم در مقایسه با سه ماهه اول سال 2021، به میزان 17.6 درصد کاهش یافت.

منبع:پتروتحلیل