1402-07-06 04:31

ایران خط لوله ای برای انتقال فرآورده های نفتی به شمال شرق می سازد

پالایشگاه دولتی ایران NIORDC قرارداد مقدماتی 372 میلیون یورویی برای تامین مالی ساخت خط لوله جدید 150000 بشکه در روز فرآورده های نفتی برای تامین شمال شرق ایران و احتمالا کمک به جریان محصولات به همسایگان شرقی امضا کرده است.

این خط لوله نزدیک به 1000 کیلومتر که تابش نام دارد از شهرهای جنوبی و مرکزی ایران رفسنجان، بیرجند و تربت حیدریه می گذرد و در شمال شرقی مشهد و نزدیک به مرز ایران با افغانستان به پایان می رسد. ایران انتظار دارد ساخت آن حدود چهار سال طول بکشد. این خط لوله فرآورده های نفتی تصفیه شده را از جداکننده میعانات گازی ستاره خلیج فارس (PGS) با ظرفیت 360 هزار بشکه در روز در نزدیکی شهر جنوبی بندرعباس تامین می کند. در حال حاضر یک خط لوله محصولات عملیاتی بین بندرعباس و رفسنجان وجود دارد که خط لوله تابش از آنجا آغاز می شود، اما هیچ شبکه خط لوله واقعی فراتر از آن به سمت شمال شرق ایران گسترش نمی یابد. مشهد در حال حاضر از طریق خط لوله ای که از جنوب ایران می رود و از تهران پایتخت می گذرد، آذوقه دریافت می کند. سایر شهرهای این مسیر معمولاً توسط کامیون های تانکر حامل سوخت خدمات رسانی می کنند.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران گفت: اگر این خط لوله وجود نداشته باشد، روزانه حدود 800 تا 1000 نفتکش برای حمل این محصول مورد نیاز است. این پروژه برای تامین سوخت نیروگاه ها و صنایع [در این منطقه] و همچنین برای صادرات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و پاکستان مهم است.

بلافاصله مشخص نیست که خط لوله تابش چگونه به صادرات سوخت به پاکستان کمک می کند، با توجه به اینکه مسیر برنامه ریزی شده آن تا چه اندازه از مرز ایران با پاکستان خواهد گذشت. اما از آنجایی که مشهد کمتر از 200 کیلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد، زمینه برای ایجاد یک خط لوله صادراتی از آنجا به استان هرات در غرب افغانستان وجود دارد. ایران با وجود توقف موقت صادرات پس از بازپس گیری این کشور توسط رژیم طالبان در ماه اوت سال گذشته، به عرضه محصولات پالایش شده به افغانستان ادامه می دهد. طالبان متعاقباً تعرفه واردات بنزین، گازوئیل و LPG از ایران و کشورهای همسایه را 70 درصد کاهش داد تا تجارت را تشویق کند.

بر اساس گزارش موسسه مشاوره ای FGE، ایران در سال 2020 به طور متوسط ​​16000 بشکه در روز بنزین به افغانستان صادر کرده است. این تجارت در هشت ماهه اول سال 2021 به حدود 10000 بشکه در روز کاهش یافت. صادرات گازوئیل از 9000 بشکه در روز در مدت مشابه به طور متوسط ​​به 3250 بشکه در روز کاهش یافت و صادرات LPG به طور کلی در میانگین 5000 بشکه در روز ثابت بود.