1401-04-16 06:35

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در محل دائمی نمايشگاه بین المللی تهران

به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter

💠 زمان : 18 الی 21 بهمن 1400
💠 ســاعت برگزاری: 08:00 الی 15:00
💠اطلاعات بیشتر:
🌐 www.iranplast.ir