1402-07-06 21:58

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در محل دائمی نمايشگاه بین المللی تهران

💠 زمان : 18 الی 21 بهمن 1400
💠 ســاعت برگزاری: 08:00 الی 15:00
💠اطلاعات بیشتر:
🌐 www.iranplast.ir