1402-07-06 21:44

بیش از یک چهارم کارخانه های PVC اروپایی به دلیل اورهال تعطیل شدند

به گزارش Kunststoffweb کل تولیدات PVC در اروپا اخیرا بیش از 25% کاهش یافته است. زیرا کارخانه ها برای تعمیرات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده تعطیل هستند.

کل ظرفیت تولید  PVCدر اروپا تقریبا 8.7 میلیون تن در سال است. بازیگران بازار انتظار دارند که دسترسی به  SPVC در اکتبر و حتی تا پایان سال مشکل باشد.

با تعطیلی کارخانه ها به دلیل فورس ماژور و تعطیلی های برنامه ریزی شده، کمبود شدید مواد وجود خواهد داشت و قیمت ها همچنان افزایش خواهد یافت.

برای مثال INOVYN یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پلی وینیل کلراید در جهان در 17 سپتامبر فورس ماژور برای حمل PVC از شهر راینبرگ آلمان به دلیل وقفه در تامین VCM  اعلام کرد.

این کارخانه تولیدی با ظرفیت 320 هزار تن در سال  PVC و 250 هزار تن در سال VCM  برای زمان نامعلومی تعطیل شد.