1402-07-06 04:05

تقاضای ضعیف جلوی سیر صعودی پلی‌پروپیلن در اروپا را گرفت؛ عملکرد پلی‌اتیلن بهتر بود

بعد از این‌که فروشندگان پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن در اروپا با تلاش‌های صعودی سراغ بازار آمدند، از پیشنهادات اولیه خود عقب‌نشینی کردند. قرارداد‌های پلی‌پروپیلن همزمان با افزایش قیمت‌های پروپیلن و ضعف شاخص‌های بنیادین عمدتاً ثابت مانده، در حالی که معامله‌کنندگان همزمان با تعادل بهتر در پویایی عرضه و تقاضا پلی‌اتیلن، خبر از ثبات قیمتی تا 30 الی 50 دلار در هر تن روند صعودی در این بازار دادند.

روند ضعیف‌تر پلی‌پروپیلن در مقایسه با پلی‌اتیلن

سیر صعودی قیمت‌های پلی‌پروپیلن در اوایل فوریه کارگر واقع نشد، زیرا بازار تحت فشار حضور محموله‌های رقابتی غیر اروپایی و تقاضای ضعیف باقی ماند. دسترسی‌پذیری محموله‌های هموپلیمر پلی‌پروپیلن فراوان بوده، که به خریداران اجازه داده تا تصمیمات خرید خود را به تعویق بیاندازند. همزمان با قیمت‌های متورم رزین و افزایش هزینه‌های انرژی که میزان فعالیت‌های تجاری را کاهش داده و در مواردی آن را فلج کرده، تبدیل‌کنندگان روی ذخایر موجود خود حساب می‌کنند.

جدا از محموله‌های غیر اروپایی، فروشندگان منطقه‌ای برای ایجاد میل به خرید اقدام به ارائه قیمت‌های رقابتی کردند. خریداران این احتمال را رد نمی‌کنند که در ادامه این ماه احتمالاً شاهد تخفیفاتی باشیم.

همچنین در رابطه با پلی‌اتیلن، تقاضا به دلیل سطوح مناسب ذخایر خریداران همزمان با آرامش بازارهای نهایی و قیمت‌های رقابتی محموله‌های غیر اروپایی به خصوص برای پلی‌اتیلن سبک، ضعیف است. اگرچه قیمت‌ها در مواردی ثابت مانده و در موارد دیگر به پشتوانه دیرکرد تحویل محموله‌ها –که فروشندگان را برای گرفتن موضع صعودی تشویق کرد — سیر صعودی در حدود 30 تا 50 دلار در هر تن را ثبت کردند.

در حالی که قیمت‌ها در ایتالیا عمدتاً تحت فشار محموله‌های غیر اروپایی ثابت ماندند، بازارهای شمال غرب اروپا همزمان با مسائل به وحود آمده در تولیدات منطقه‌ای شاهد سیری صعودی در قراردادها بودند.

قیمت‌های پلی‌اتیلن سبک و پلی‌پروپیلن همچنان در بیشترین میزان‌های خود قرار دارند

میانگین هفتگی قیمت‌های نقدی پلی‌اتیلن سبک و پلی‌پروپیلن در بیشترین میزان‌های خود از سال 2008 (آغاز جمع آوری داده توسط کم‌اوربیس) قرار دارند. شرایط همچنین در بازارهای پلی‌اتیلن سبک و پلی‌پروپیلن غرب اروپا به همین شکل است.

افزایش هزینه‌های انرژی فعالیت‌های خرید را تحت فشار قرار داد

تجارت‌های نهایی همزمان با فشارهای تورمی که عمدتاً از هزینه‌های بالای خدمات شهری و قیمت‌های بالای رزین نشئت می‌گیرد، اکثراً راکد هستند. در برخی موارد خاص تبدیل‌کنندگان برای تامین نیاز خود همزمان با تنگناهای عرضه جهانی که همچنین تولیدات را تحت فشار قرار داده، به تکاپو می‌افتند.

تبدیل‌کنندگان برخی حوزه‌ها نرخ بهره‌برداری خود را کاهش داده یا عملیات‌های خود را در شب پیگیری می‌کنند تا تاثیر افزایش هزینه‌های انرژی را که پیش از این تا 4 الی 5 برابر نرمال خود رسیده، کاهش دهند.

دورنمای مبهم بازارهای پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن همزمان با کاهش نرخ تولیدات

اگرچه به پشتوانه نرخ واکسیناسیون بالا در اروپا اقدامات محدودکننده به شدت گذشته نیست، کمبود نیروهای کار به دلیل قرنطینه کارمندان، به تولیدات آسیب زده است. اما معامله‌کنندگان عمدتاً بر روی دیگر جریان‌های مخالف در برابر فعالیت‌های پایین‌دستی تمرکز می‌کنند. نرخ تولیدات در سراسر بسیاری از حوزه‌ها در پاسخ به افزایش هزینه‌های خدمات شهری، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید به دلیل تورم، افت کرد.

همچنان باید منتظر ایستاد و دید که آیا شروع فصل اوج تقاضا برای یک سری از محصولات می‌تواند برخلاف فشار هزینه‌های بالا، بازار را با جریان صعودی همراه کند. برداشتن اقدامات قرنطینه‌ای می‌تواند بازار مصرف‌کننده به خصوص در بخش خدماتی را با نزدیکی به تابستان بهبود دهد، در حالی که همین فاکتور می‌تواند تاثیر بالعکس در برخی صنایع داشته باشد که به واسطه پاندمی تقویت شدند.

هزینه‌ها همچنان بالا؛ نگاه‌ها به واردات

بخش هزینه‌ها در روند افزایشی خود باقی ماند زیرا همزمان با تنش‌های جغراسیاسی، ذخایر ناکافی و بهبود تقاضا بعد از پاندمی، دورنمای انرژی علیرغم نوسانات اخیر صعودی می‌باشد.منبع:پتروتحلیل

براساس داده‌های کم‌اوربیس، قیمت‌های نقدی نفتا شمال غربی اروپا در بیشترین میزان‌های خود از سپتامبر 2014 قرار دارند. در این میان، قیمت‌های نقدی اتیلن و پروپیلن اف‌دی شمال غرب اروپا در هفته گذشته مقداری افت کردند. علیرغم افت اخیر، قیمت‌های نقدی پروپیلن همچنان در بیشترین میزان‌های خود از سال 2008 (زمان جمع آوری داده‌ها توسط کم‌اوربیس) قرار دارند. در این میان اتیلن نقدی در بیشترین میزان‌های خود از مارس 2012 ایستاده است.

همچنین در بازار وارداتی، خریدارانی که پیش از این در سطوح رقابتی محموله‌های وارداتی را تهیه کرده‌اند،‌پیش‌بینی می‌کنند که رسیدن محموله‌های جدید قیمت‌ها را تحت فشار بگذارد. با این حال، اختلال در لجستیک از جریان هموار تجاری جلوگیری کرده، که این امر منتج به دیرکرد در تحویل بار و سرآخر افزایش قیمت‌ها برای محموله‌های جدید می‌شود.