1401-03-03 14:20


اکستروژن (Extrusion)
•از جمله کاربردي ترین روشهاي شکل دهی پلیمرها می توان به تکنیک اکستروژن اشاره نمود .
•در این فرایند مواد اولیه پس از عبور از قیف تغذیه وارد اکسترور شده و بر اثر حرارت و تنش هاي برشی ذوب و به درون حدیده (die) هدایت میگردد.
•مذاب بر اثر اعمال فشار به شکل مورد نظر در آمده و سپس سرد و شکل ایجاد شده تثبیت می گردد از این رو اکستروژن یک فرآیند پیوسته جهت تولید محصولات پلیمري محسوب می گردد.

برخی محصولات حاصل از فرآیند اکستروژن

فرایند قالبگیري تزریقی (Injection molding)
•در این فرآیند مواد اولیه پلیمري پس از ذوب شدن به درون قالب فشرده شده و پس از گذشت زمان موسوم به زمان سرد شدن (Cooling time) به شکل قالب درآمده و خارج می گردد.
•زمان و مراحل فرآیند به نوع و خواص فیزیکی ماده پلیمري بستگی دارد .قالبگیري تزریقی فرآیندي نوبتی (batch) بوده و در هر سیکل یک نمونه تولید می گردد.

قالب گیری دمشی

در این فرایند مواد بعد از ذوب شدن به صورت لوله ای در آمده و به سمت قالب حرکت داده می شوند و سپس به وسیله هوا باد شده و سرد می شوند. از این فرایند برای تولید انواع مختلف قطعات تو خالی از قبیل بطری و باک خودرو استفاده می گردد.

 قالبگیری تراکمی (Compression Molding):

در این فرایند مواد پس از پیش گرم شدن تحت فشار قرار گرفته و قطعه مورد نظر تولید می گردد. از این فرایند برای ترموستها و پلیمرهای شبکه ای و چقرمه استفاده می شود.

 روتومولدینگ (Rotomolding):

در این فرایند پلیمر در حالت پودری درون قالب قرار گرفته و درحین گرم شدن قالب و چرخش آن ذوب شده و شکل قالب را به خود می گیرد. از این فرایند در تولید قطعات بسیار بزرگ استفاده می شود.

 ترموفرمینگ (Thermoforming):

در این فرایند مواد بصورت یک ورقه بزرگ در آمده و بعد از گرم شده بر روی قالب قرار می گیرد و شکل نهایی را به خود می گیرد. این فرایند برای تولید قطعات نازک و حساس مانند آستری محافظ یخچال و قطعات خودرو کاربرد دارد.

 وکیوم فرمینگ (Vacuum Forming):

در این فرایند مواد به ورق در آمده و با استفاده از خلا به شکل نهایی در می آید. از این فرایند برای تولید بسته بندی ماست و لبنیات و غیره استفاده می شود.