1402-07-06 04:44

جهش تولید و صادرات در پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در بخش تولید افزایش ۱۱ درصدی و در بخش تولید پلی اتیلن افزایش ۲۲ درصدی و همچنین در بخش صادرات افزایش ۵۳ درصدی را محقق کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی تبریز ، این مجتمع سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها را با تلاشی مضاعف آغاز کرد و در این مسیر کسب دستاوردهای مثبت نتیجه این تلاشها است.

پتروشیمی تبریز در سال ١٤٠٠ نسبت به سال قبل در تولید و صادرات پیشی گرفته است و عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز در سه ماهه اول سال در مقایسه با دوره مشابه در بخش تولید، افزایش ۱۱ درصدی و در بخش تولید پلی اتیلن افزایش ۲۲ درصدی در بخش صادرات افزایش ۵۳ درصدی بوده است.