1402-07-06 03:43

جو صعودی در ساختار وارونگی معاملات نفتا بازتاب داشته است

به گفته منابع، در این هفته نفتا آسیا شاهد آغاز فعالیت‌های تجاری برای چرخه تحویل نیمه اول سپتامبر خواهد بود، و انتظار می‌رود این بازار حمایت مناسبی از تقاضای بالای کراکینگ‌های بخار آسیا و محدودیت آربیتراژ ورودی از اروپادریافت کند. 

داده‌های پلتس نشان داد، جو صعودی در ساختار وارونگی معاملات بازتاب داشته است، و همزمان نزدیک ترین زمان تاریخ انقضا معاملات آتی در بازه اوت تا سپتامبر بازار نفتا ژاپن آخرین بار با وارونگی بالای 10 دلار در هر تن در بیشترین میزان‌های خود در چهار ماه گذشته ارزیابی شد.

براساس داده‌های پلتس، بازتاب رویه صعودی در بازار نفتا ژاپن، فاصله قیمتی این محصول با نفت خام برنت معاملات آتی را در 16 ژوئیه به 126.425 دلار در هر تن رساند، که در مقایسه هفتگی 3.425 دلار در هر تن افزایش یافت. 

همچنین داده‌های پلتس نشان داد، فاصله قیمتی بنزین گرید ران 92 سنگاپور و مشتقات نفتا این کشور از 8.88 دلار در هر بشکه در 9 ژوئیه به 7.43 دلار در هر بشکه در 16 ژوئیه، همزمان با سیر صعودی بازار نفتا، کاهش یافت.