1402-09-18 05:12

خوش بینی به بازار پلیمر ترکیه با افزایش واکسیناسیون کرونا

پس از ماهها افت قیمت پلیمرها در بازار ترکیه، تعدیل قیمت ها از سوی پتکیم و افزایش واکسیناسیون کرونا، اکنون بازار پلیمر ترکیه، تقریبا به ثبات رسیده و افزایش آمار واکسیناسیون سبب شده تا خوش بینی نسبت‌ به رشد تقاضا در بازار ترکیه بیشتر شود.

پتروشیمی های ایرانی انتظار دارند بازار ترکیه روند بهتری را در پیش گیرد و حجم معاملات افزایش یابد، گرچه هنوز معامله گران معتقدند برخی از نرخ ها مانند پی وی سی بالا است و از این رو سهم ایران در صادرات آن در ماههای اخیر کاهش یافته است. فاصله قیمت صادرکنندگان پی وی سی ایران و کشورهای دیگر افزایش یافته و از این رو گفته می شود نرخ های پی وی سی سازهای ایرانی برای بازار ترکیه قابل قبول نیست.

اما در بازار پلی اتیلن، محموله های پلی اتیلن سبک خطی گرید ۲۰۹ شازند با نرخ ۱۲۲۰ دلار در هر تن برای بازار ترکیه و به صورت FCA اراک اعلام شده است. پلی اتیلن سنگین CRP100 این مجتمع هم برای بازار ترکیه ۱۲۷۰ دلار در هر تن FCA اراک عنوان شده، این دو گرید برای بازار CIS، عراق و افغانستان ۲۰ دلار گران تر از بازار ترکیه نرخ گذاری شده است.

همچنین محموله های پلی اتیلن سنگین گرید ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم با قیمت ۱۱۲۵ دلار در هر تن FCA در بازار ترکیه اعلام شده است. پلی اتیلن سنگین (BL3) گرید HF4760 پتروشیمی جم هم ۱۰۵۵ دلار در هر تن و گرید PE100N هم ۱۲۵۰ دلار در هر تن FCA ترکیه گزارش شده است. این محصولات برای بازار CIS، عراق و افغانستان ۲۰ دلار گران تر از بازار ترکیه پیشنهاد شده است.

در همین حال محموله های پلی اتیلن سنگین گرید ۳۸۴۰ و پلی اتیلن سبک خطی گرید ۲۰۹ پتروشیمی تبریز با نرخ ۱۲۸۰ دلار در هر تن CPT ترکیه اعلام شده است. همچنین پلی اتیلن سنگین گرید ۵۰۳۰ هم ۱۲۶۰ دلار در هر تن CPT ترکیه گزارش شده است. آفرهای پلی استایرن های معمولی گرید ۱۱۶۰، ۱۴۶۰، ۱۵۴۰ هم به ترتیب در محدوده ۱۶۸۰، ۱۶۴۰ و ۱۶۲۰ دلار در هر تن CPT ترکیه بوده اند، پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ هم در محدوده ۱۶۶۰ دلار در هر تن CPT گزارش شده است.

محموله های PMDI پتروشیمی کارون هم با قیمت ۲۰۰۰ دلار در هر تن به صورت FCA برای بازار ترکیه اعلام شده است.

در همین حال پی وی سی گرید ۶۵ پتروشیمی اروند ۱۵۲۰ دلار در هر تن FCA ترکیه پیشنهاد شده است. پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر هم در هفته جاری با قیمت ۱۱۹۰ دلار در هر تن FCA ترکیه پیشنهاد شده است. همچنین پلی کربنات های گرید ۱۰۱۲ و ۰۴۰۷ پتروشیمی خوزستان با نرخ ۲۹۶۵ دلار در هر تن FCA در بازار ترکیه اعلام شده است.

پلی اتیلن سبک خطی گرید ۲۲B۰۳ هلدینگ باختر هم ۱۱۸۰ دلار در هر تن FCA در بازار ترکیه گزارش شده است.