1402-07-06 05:01

دیدگاه: تغییر قابل توجه حاشیه سودهای پلی‌اتیلن و اولفین منطقه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های خوراک

تولیدکنندگان در آسیا قادر به اعمال هزینه‌های بالای خوراک به قیمت محصولات پایین‌دستی نبوده‌اند…

علیرغم مقدار افزایش هزینه‌های خوراک که اساساً در هر دو منطقه یکسان است، اختلاف میان حاشیه سودهای تولیدکنندگان پلی‌اتیلن در اروپا و شمال شرق آسیا فاحش است.

تولیدکنندگان در آسیا قادر به اعمال هزینه‌های بالای خوراک به قیمت محصولات پایین‌دستی نبوده‌اند، که نشانه‌ای از بازارهای غیرمتعادل و افت روند بازارهای چین می‌باشد که در نتیجه سیاست کووید صفر کشور این امر تشدید خواهد شد.

داده‌های آیسیس نشان می‌دهد که چگونه افزایش هزینه‌های کراکر و تولیدکنندگان پلیمر به طور بنیادی منحنی هزینه‌ها را در طی چند ماه تغییر داده است. منحنی نسبتاً ثابت و صاف در ایام پیش از این، جای خود را به تفاوت‌های قابل توجه میان هزینه‌های مختلف تولید در میان معامله‌کنندگان بازار داده است.

این اتفاق در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت‌های نفت خام و بنابراین هزینه‌ها نفتا بوده، که در اروپا با موفقیت به بازارهای پایین‌دستی انتقال پیدا کرده است. در آسیا روند اتفاقات به این صورت نبوده، و همزمان کاهش قیمت‌های پلی‌اتیلن ضربه سنگینی به معامله‌کنندگان وارد کرده و حاشیه سودها را تحت فشار قابل توجه قرار داده است.

داده‌های آیسیس نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌های اتیلن در اوایل مه هزینه‌های بسیاری از کراکرها در شمال شرق آسیا را پوشش نمی‌دادند.

تصویر در شمال غرب اروپا بسیار متفاوت بود؛ تعادل عرضه و تقاضا بهتر بود و بسیاری از کراکرها از لحاظ فرضی عملکردی مثبت داشتند.

براساس داده‌های آیسیس، حاشیه سود پلی‌اتیلن سنگین شمال شرق آسیا در اکتبر سال گذشته منفی شد و این روند منفی از آن زمان تا کنون تشدید شده است.

این نتیجه مشخص افت روند بازار چین و تاثیر آن بر پتروشیمی است. شرایط در حال حاضر با سیاست کووید صفر چین و قرنطینه‌هایی که تولیدات را به تکاپو انداخته و همچنین تقاضای مصرف‌کننده را اندک کرده، تشدید شده است.

رشد تقاضا تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته و همزمان براساس چندین سناریو احتمالاً تقاضای پلیمرهای اصلی در سال جاری ضعیف‌تر شوند.

پیش‌بینی‌های قبلی از رشد بازار همزمان با مبارزه چین با کووید-۱۹ و جنگ روسیه با اوکراین، مدام در حال اصلاحهستند.

احتمال می‌رود کاهش تعادل عرضه و تقاضا از رشد قیمت‌ها در آسیا جلوگیری کرده و جلوی اعمال افزایش قیمت‌های مواد خام و انرژی، از سوی تولیدکنندگان بر قیمت‌های نهایی را بگیرد.

در اروپا، هزینه‌های خوراک با موفقیت از سوی کراکرها به قیمت‌های پلیمر انتقال داده شده، و تصویر متفاوتی از حاشیه سودها در این منطقه نسبت به مناطق دیگر جهان به وجود آورده است.

هزینه‌های اتان برای کراکرهای آمریکایی افزایش یافته و حاشیه سود این واحدها را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت‌های اتیلن از نیمه دوم مارس نیز بازار پلی‌اتیلن سنگین را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت‌های اتان در آمریکا در اوایل مه، در بیشترین میزان‌های خود از 2012 قرار داشتند.

این داده‌ها تصویر قابل توجهی از حاشیه سود اتیلن (از کراکینگ نفتا در شمال غربی اروپا) بر اساس قیمت‌های قراردادی ماهانه ایجاد می‌کند که بالاتر از قیمت‌های کراکینگ اتان در ایالات متحده از ماه آوریل تا اوایل ماه مه است.

حاشیه سودهای پلی‌اتیلن سنگین شمال غربی اروپا نیز افزایش یافته‌اند، اما تحت‌الشعاع حاشیه سودهای تولیدکنندگان در سواحل خلیجی آمریکا قرار دارند.

منبع:پتروتحلیل