1402-07-06 04:59

شروع مجدد فعالیت پتروشیمی فارابی

فخرایی مدیر عامل شرکت پتروشیمی فارابی از شروع مجدد فعالیت متوقف شده خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، محمود فخرایی مدیر عامل شرکت پتروشیمی فارابی از شروع مجدد فعالیت متوقف شده خود خبر داد.

وی با اشاره به توقف این شرکت در ۱۳دی ماه سال جاری گفت: فعالیت مجدد این مجموعه در ششم بهمن ماه سال جاری آغاز شد.

محمود فخرای افزود: کلیه فرایند‌های تولیدی شرکت پس از انجام تعمیرات اساسی اورهال پس از ۲۵روز توقف مجددا شروع به فعالیت کرد.

وی اضافه کرد: مبلغ درآمد‌های عملیاتی سال مالی گذشته هفت هزار و۶۰۶میلیارد و۱۰۸میلیون ریال بوده است.