1402-07-06 05:42

صعود قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی با دو اهرم

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی روز گذشته با نوسان مثبت در هر دو متغیر اصلی تعیین نرخ پایه در این بازار، یعنی بهای نیمایی ارز و قیمت‌های جهانی سبزپوش شد

قیمت مبنای دلار رشد محدود 57/ 0درصدی داشت، اما در کنار افزایش نرخ جهانی محصولات پتروشیمیایی، توانست قیمت پایه عمده گریدهای پلیمری و شیمیایی را در هفته پایانی شهریورماه افزایشی کند.

به عبارت دقیق‌‌‌تر، متوسط هفتگی خرید و فروش بهای دلار در سامانه نیما نسبت به هفته ماقبل تغییر محدودی داشت.

طبق قیمت‌های اعلامی روز گذشته، میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار به میزان 23 هزار و 41 تومان در نظر گرفته شد که نسبت به 21 شهریورماه، 130 تومان افزایش داشت.

این میزان افزایش که رشد 57/ 0درصدی این متغیر اثرگذار بر معادله تعیین نرخ پایه را نشان می‌دهد، در کنار قیمت‌های جهانی افزایشی، سبب سبزپوش شدن نرخ پایه بخش عمده مواد اولیه پلیمری و شیمیایی شد.

در گروه پلیمرهای بورس کالا تنها دو محصول استایرن بوتادین رابر روشن (1502) و یکی از گریدهای پلی‌وینیل کلراید (PVC-E6834) با کاهش قیمت پایه در هفته جاری در بورس کالا عرضه می‌‌‌شوند، در حالی که سایر محصولات پلیمری در بازه مثبت 81/ 3 تا 12/ 0 درصد افزایش قیمت پایه را تجربه کردند.

روند صعود بهای پایه این محصولات در بازارهای جهانی شتاب چندانی ندارد و حتی نزدیک به نیمی از گریدهای پلیمری در بازارهای جهانی بدون تغییر قیمت معامله شدند. از این رو به نظر می‌رسد، محصولات پلیمری در عین صعود نرخ با شیبی آرام افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

بیشترین افزایش قیمت پایه در هفته جاری مربوط به سایر گریدهای محصول پلی‌وینیل کلراید (PVC) است که در هفته جاری با 81/ 3درصد افزایش قیمت پایه عرضه می‌شود.

بخش عمده این افزایش مربوط به رشد 53 تا 59 دلاری گریدهای مختلف این محصول در بازارهای جهانی است. بخش عمده محصولات شیمیایی بورس کالا نیز در هفته جاری با نرخ پایه افزایشی معامله می‌‌‌شوند.

برخلاف پلیمرها پراکندگی تغییرات قیمت پایه این گروه از محصولات نسبت به پلیمرها، بیشتر ارزیابی می‌شود؛ چرا که بازه نوسان قیمتی محصولات شیمیایی در آخرین هفته شهریورماه سال‌جاری مثبت 7/ 9 تا 06/ 0درصد صعود قیمت پایه را نشان می‌دهد.

این در حالی است که دو محصول نرمال بوتانول با منفی 08/ 0درصد و ایزوبوتانول با منفی 96/ 10درصد تغییر، در ردیف کاهش قیمت پایه این بازار قرار گرفته‌‌‌اند.

دی اتیل هگزانول تنها ماده اولیه شیمیایی بود که نسبت به هفته ماقبل تغییری در نرخ پایه خود نداشت و در هفته جاری نیز همچون هفته گذشته با قیمت پایه 44 هزار و 12 تومان عرضه می‌شود.