1402-07-06 05:12


طوفان افزایش قیمت ها در بازار ترکیه متاثر از تعطیلی کارخانه های پتروشیمی در آمریکا و اورهال ۳ پلی پروپیلن ساز بزرگ اروپایی

قیمت های پلی پروپیلن (PP) ترکیه هنوز در حال افزایش است ، تعطیلی ناگهانی ده ها کارخانه پتروشیمی در ایالات متحده باعث تقاضا در ترکیه شده است.

قیمت ها در هفته جاری افزایش یافت، زیرا خریداران به طور فزاینده ای نسبت به اطمینان از محصول قبل از پایان ماه ناامید شدند. بسیاری از فروشندگان پیشنهادات باقیمانده در ماه فوریه را رها کرده و محدودیت در دسترس را حتی تنگتر کرده اند.

عدم وجود PP به شدت بازار ترکیه را تحت فشار قرار داده است. در حال حاضر عرضه و تخصیص به ترکیه همچنان کم است و بسیاری از فروشندگان اکنون برای ماه فوریه کنار رفته اند.

کسانی که باقی مانده اند در حال کشف هستند که می توانند به طور فزاینده ای قیمت های بالاتر را بدست آورند.

تقاضای رافیا به طرز قابل توجهی تقویت شده و قیمتها را بسیار بیشتر کرده است. به نظر می رسد این مسئله بیشتر مبتنی بر ترس از کاهش عرضه در ماه آینده باشد.

پیشنهادهای قیمت الیاف از مبدا خاورمیانه و هند تا 1800 دلار در هر تن شنیده شده است ، اما این در بازارهای گسترده دیگر قابل تأیید نیست.

چشم انداز

• انتظارات از افزایش ماه مارس باعث افزایش تقاضا در ماه فوریه می شود.

• کمبود در ایالات متحده می تواند منجر به هدف قرار دادن صادرکنندگان در آمریکای شمالی و جنوبی شود.

البته تعطیلی کارخانه های آمریکا با از مدار خارج شدن سه پلی پروپیلن ساز بزرگ اروپا همزمان شده است و این موضوعات توانسته بازار ترکیه را با جهش چشمگیر روبه رو کند؛ تاجران اعتقاد دارند با پایان فصل سرما و بازگشت شرایط عادی، طوفان افزایش قیمت ها فروکش می کند.

به این ترتیب قیمت هموپلیمر رافیای خاورمیانه و هند با 250 دلار افزایش به رقم 1650 تا 1700 دلار در هر تن CFR و در بازار ترکیه رسید.

هموپلیمر رافیای ایران هم در بازار ترکیه 250 دلار گران شد و به 1650 تا 1700 دلار در هر تن CPT رسید.

هموپلیمر فایبر خاورمیانه و هند نیز در بازار ترکیه با 150 دلار در هر تن به 1700 تا 1750 دلار در هر تن CFR رسید. هموپلیمر فایبر ایران هم با بیشترین افزایش به رقم 325 دلار در هر تن ثبت کرد و به رقم 1700 تا 1750 دلار در هر تن CPT رسید.