1402-07-06 05:41

فروش خیره کننده دومین اوره ساز بزرگ کشور در 6 ماهه اول امسال

طی ماههای اخیر تقاضای بازار اوره به شدت افزایشی بوده و این روند تقاضا با توجه به رسیدن به فصل پاییز می تواند به رشد بیشتر فروش و درآمد شرکت های تولید کننده اوره بینجامد. این افزایش تقاضا و در پی آن افزایش درآمد شرکت های اوره ساز از چشم سهامداران بازار سهام نیز پنهان نمانده بطوری که سهام شرکت های اوره ساز با تقاضای بسیار مناسبی طی ماههای اخیر روبرو بوده که نشان از خوش بینی سهامداران به سود دهی مناسب و کسب بازدهی از سهام این شرکت ها را دارد.

در ایران شرکت های پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی کرمانشاه اوره ساز های مهم کشور می باشند و شرکت های کود شیمیایی اوره لردگان و پتروشیمی مسجد سلیمان نیز در آینده به جرگه تولید کنندگان این محصول استراتژیک خواهند پیوست.

طبق گزارشات بارگذاری شده بر روی سامانه کدال در شش ماهه اول سال 1400، پتروشیمی پردیس همچنان در صدر تولید کنندگاه محصول اوره قرار دارد و پس از آن پتروشیمی شیراز در رده دوم تولید کنندگان این محصول قرار گرفته است.

فروش خیره کننده دومین اوره ساز بزرگ کشور طی 6 ماهه اول سال 1400

پتروشیمی شیراز (سهامی عام) طی 6 ماهه اول سال 1400 موفق به فروش 52 هزار میلیارد ریالی محصولات خود گردید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش بیش از دوبرابری داشته است.

بر این اساس فروش شرکت در 6 ماهه اول سال 1400 شامل 49درصد فروش محصولات داخلی با سبدی متنوع از محصولات نظیر اوره کشاورزی و صنعتی، آمونیاک، اسید نیتریک، نیترات آمونیوم، متانول، آرگون، کود مایع ازته و همچنین فروش 51 درصدی محصولات صادراتی که عمدتا محصول اوره را شامل می شود بوده است.

شرکت در 6 ماهه اول سال1400 موفق به صادرات 11،147 تن کود مایع ازته و 7،372 تن متانول گردیده که نسبت به دوره مشابه قبل به ترتیب افزایش 415 و 1045 درصدی را ثبت کرده است.

نقطه قوت و حائز اهمیت پتروشیمی شیراز در رقابت با سایر شرکت های همگروه، تولید محصولات انحصاری از قبیل نیترات آمونیوم و کود مایع ازته می باشد که محصول کود مایع ازته در منطقه خلیج فارس بصورت انحصاری در اختیار این شرکت می باشد.

شرکت در بخش تولید نیز در شش ماهه اول سال 1400 با تولید 1،759،643 تن محصول عملکرد مطلوبی داشته و افزایش 4 درصدی تولید نسبت به دوره مشابه قبل و 6 درصدی نسبت به ظرفیت اسمی را داشته است.

در ارتباط با نرخ فروش، پتروشیمی شیراز درشش ماهه اول سال1400 اوره صادراتی خود را با میانگین نرخ 69،694 میلیون ریال به فروش رسانده است. میانگین فروش اوره صادراتی شرکت های گروه نیز 68،088 میلیون ریال بوده است.

از منظر تکنیکالی و روند قیمتی سهم در بازه بلند مدت شرکت پتروشیمی شیراز رشد بالاتری را تجربه کرده است. این شرکت طی روزهای قبل سقف قیمتی قبلی خود را لمس و از آن عبور کرده است.

در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1400 شرکت پتروشیمی شیراز از منظر بازده قیمتی سهام بعد از پتروشیمی پردیس در رده دوم قرار گرفته است.

از منظرمقایسه با شاخص ها نیز همگرایی چارت شرکت پتروشیمی شیراز با شاخص گروه شیمیایی به وضوح قابل مشاهده می باشد.