1401-05-22 06:44

فروپاشی بازار پلی‌استایرن اروپا به واسطه رویه‌های صعودی قابل توجه؛ ای‌بی‌اس با احتمال تثبیت قیمتی ماهانه مواجه است

به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter

معامله‌کنندگان منطقه‌ای خبر از افزایش شدید قیمت‌های ژوئیه از 150 تا 290 یورو در هر تن دادند، که حدود افزایش قیمتی به سطوح ابتدایی مذاکرات قیمتی بستگی دارد. عرضه‌کنندگان عمدتاً قیمت‌های پلی‌استایرن را 170 یورو در هر تن افزایش دادند، که…

بازارهای استایرنیک اروپا از میزان رویه‌های صعودی جدید در قراردادهای استایرن و بنزن ژوئیه فروپاشیدند. قیمت‌های پلی‌استایرن با رویه‌های صعودی قابل توجه نمایان شدند، در حالی که قیمت‌های اِی‌بی‌اِس زیر سایه تقاضای ضعیف شاهد تثبیت قیمتی یا رویه‌های افزایشی معتدل‌تری بودند. معامله‌کنندگان همزمان با گیر افتادن جو بازار میان هزینه‌های بالا و شاخص‌‌های بنیادین ضعیف، در رابطه با آینده آن بحث و گفتگو کردند.

پلی‌استایرن شاهد صعود سه رقمی بود

معامله‌کنندگان منطقه‌ای خبر از افزایش شدید قیمت‌های ژوئیه از 150 تا 290 یورو در هر تن دادند، که حدود افزایش قیمتی به سطوح ابتدایی مذاکرات قیمتی بستگی دارد. عرضه‌کنندگان عمدتاً قیمت‌های پلی‌استایرن را 170 یورو در هر تن افزایش دادند، که تا میزانی از رویه صعودی استایرن قراردادی نیز گذر کرد. این اتفاق به هزینه‌های خدمات شهری بالا و محدودیت حاشیه سود تولیدکنندگان نسبت داده شد. بنابراین آن‌ها قصد دارند تا موضع صعودی ابتدایی خود را حفظ کنند.

در این میان، دیگر عرضه‌کنندگان ترجیح دادند تنها با انعکاس قراردادهای استایرن و اشاره به قیمت‌های بالای پلی‌استایرن، افزایش قیمت کمتری را اعمال کنند. در واقع، رویه‌های صعودی ژوئیه قیمت‌های پلی‌استایرن را به رکوردهای جدیدی رساند.

رویه‌های صعودی سنگین تقاضا را مختل می‌کند

فعالیت‌های تجاری به دنبال رویه‌های صعودی سنگین پلی‌استایرن تقریباً متوقف شده است. تاجران گفتند: «بعد از افشای قیمت‌های جدید، هیچ تماسی از سوی مشتریان خود دریافت نکردیم. تقاضا تقریباً وجود ندارد.»

همزمان با کناره‌گیری تبدیل‌کنندگان از بازار، امیدواری در رابطه با فروش آرام در ماه جاری موجود است. خریداران از پیش از این قادر نبودند تا افزایش هزینه‌ها را بر قیمت محصولات نهایی خود اعمال کرده، که همین امر منتج به کاهش حاشیه سود بسیار اندک آن‌ها می‌شود. بنابراین، رویه‌های افزایشی مجدد بیش از پیش میل به خرید را کاهش داد.

فروشندگان اِی‌بی‌اِس آماده مذاکره هستند

به غیر از شرکت ترینسئو، که قیمت‌های خود را تا میزان 90 یورو در هر تن افزایش داد، دیگر عرضه‌کنندگان اِی‌بی‌اِس افزایش قیمت کمتری را تا میزان 50 یورو در هر تن اعمال کردند.

از افت قابل توجه قیمت‌های آکریلونیتریل به عنوان فاکتور محدودکننده رویه صعودی اِی‌بی‌اِس یاد می‌شود، در حالی که تقاضای آن از پلی‌استایرن ضعیف‌تر است. اگرچه هزینه‌های خدمات شهری بالا فشار بیشتری را بر حاشیه سود تولیدکنندگان وارد می‌کند، آن‌ها مجبور بودند تا به دلیل ضعف شاخص‌های بنیادین، هزینه‌های قراردادهای خوراک را بر قیمت‌ها اعمال کنند.

حتی در مواردی قیمت‌های اِی‌بی‌اِس نسبت به ماه گذشته تثبیت شد، اگرچه با توجه به موضع فروشندگان احتمال دارد تا قیمت‌های آن به طور جزئی افزایش یابند.

عرضه‌کنندگان با توجه به هزینه‌های بالا و افت تقاضا کاهش نرخ بهره‌برداری را مورد بررسی قرار می‌دهند

همزمان با اوج‌گیری سطوح ذخایر در میان عدم اعتماد به دورنمای تقاضا، ممکن است تولیدکنندگان بیشتری نرخ بهره‌برداری واحدهای خود را کاهش دهند. یکی از تولیدکنندگان منطقه‌ای که در حال حاضر با نرخ بهره‌برداری کامل در حال فعالیت است اظهار داشت: «احتمالاً با توجه به کاهش سفارشات در مقایسه با ماه گذشته، نرخ بهره‌برداری خود را کاهش دهیم. افزایش سطوح ذخایر با این‌چنین هزینه‌هایی منطقی نیست.»

سطوح جاری قیمتی نمی‌توانند تداوم داشته باشند

همزمان با انباشتگی ذخایر و افت بیش از پیش تقاضا، این سطوح قیمتی نمی‌توانند تداوم داشته باشند. چندین تبدیل‌کننده امیدوارند تا در باقی ژوئیه شاهد اصلاح قیمتی پلی‌استایرن باشند. در این میان همچنین در بازار اِی‌بی‌اِس، برخی از تبدیل‌کنندگان از پیش از این با توجه به تقاضای ضعیف و عرضه فراوان، پیشنهادات قیمتی کمتری را ارائه کردند.

بازارهای استایرنیک در چند ماه گذشته به اجبار افزایش هزینه‌ها رویه صعودی به خود گرفته‌اند، در حالی که این امر توسط پویایی عرضه و تقاضا حمایت نشد. قراردادهای استایرن در دو ماه گذشته به پشتوانه بنزن سیری صعودی گرفتند.

به دنبال اعلام فورس ماژور در واحد استایرن شرکت کاوسترو/ لیوندل‌باسل، قیمت‌های نقدی استایرن در اوایل ژوئیه تا میزانی بهبود یافتند. اگرچه، پیش‌بینی نمی‌شود این اتفاق تاثیری بر رویه بلندمدت داشته باشد، زیرا پویایی عرضه و تقاضا همچنان از استایرن حمایتی نمی‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که افزایش هزینه‌ها تولیدکنندگان مشتقات را مجبور به کاهش نرخ بهره‌برداری کرد، قیمت‌های نقدی بنزن شاهد اصلاحات نزولی قابل توجهی بودند.

معامله‌کنندگان تایید کردند، قیمت‌های پلی‌استایرن و اِی‌بی‌اِس بیش از این توان جذب افزایش قیمتی را ندارند. صرف‌نظر از هزینه‌ها، انتظار می‌رود قیمت‌ها همزمان با ضعف شاخص‌های بنیادین بازار، شاهد اصلاحاتی باشند. با توجه به تردیدهای ناشی از جنگ، مشکلات اقتصادی و نوسانات بالا در بازارهای نفت خام، انتظار نمی‌رود مصرف رزین همزمان با حرکت به سوی تعطیلات تابستان در اروپا روند افزایشی را تجربه کند.