1402-07-06 21:54

قیمت پلی اتیلن ، پلی استایرن و پی وی سی صادراتی پتروشیمی های ایران برای بازار ترکیه و CIS

بازار پلی اتیلن ترکیه در هفته جاری روندی ثابت داشت و قیمت پلی اتیلن های صادراتی شرکتهای ایرانی تغییرات اندکی داشتند. 

قیمت پلی اتیلن های سنگین جم گرید 52518 برای بازار ترکیه در محدوده ۱۲۶۰ دلار در هر تن FCA عسلویه و گرید 5000s هم ۱۲۳۵ دلار در هر تن FCA گزارش شده است، این دو گرید برای بازار CIS به ترتیب حدود ۱۲۸۰ و ۱۲۵۵ دلار در هر تن اعلام شده است.

همچنین قیمت گرید EX5 پتروشیمی جم برای بازار ترکیه ۱۲۶۵ دلار در هر تن FCA و برای منطقه CIS حدودا ۱۲۸۵ دلار در هر تن پیشنهاد شده است. پلی اتیلن سنگین گرید HF4760(BL3) پتروشیمی جم هم برای منطقه CIS حدودا ۱۲۵۵ دلار در هر تن FCA گزارش شده است.

در همین حال قیمت پلی استایرن های GPPS پتروشیمی تخت جمشید، گرید 1551 حدودا ۱۵۵۰ دلار در هر تن FCA و گرید 1161 هم ۱۵۵۰ دلار در هر تن FCA برای بازار ترکیه گزارش شده است. 

همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام برای منطقه CIS حدود ۱۲۷۰ دلار و برای عراق ۱۲۶۰ دلار در هر تن FCA پیشنهاد شده است. این گرید برای هند حدود ۱۱۴۹ دلار در هر تن CFR گزارش شده است. این گرید برای بازار ترکیه حدود ۱۲۴۰ دلار در هر تنFCA پیشنهاد شده است.

در همین حال پی وی سی گرید 6532 پتروشیمی اروند هم برای بازار ترکیه در این هفته حدود ۲۰۱۵ دلار در هر تن FCA و برای منطقه CIS هم ۲۰۲۰ دلار در هر تن FCA اعلام شده است. 

پی وی سی گرید 6558 پتروشیمی بندرامام هم برای بازار ترکیه حدودا ۲۰۰۵ دلار در هر تن FCA و برای بازار هند ۲۰۶۵ دلار در هر تن CFR گزارش شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز هم برای بازار ترکیه ۱۴۲۰ دلار در هر تن بندر امبارلی اعلام شده است، قیمت پلی استایرن GPPS 1460 این پتروشیمی هم۱۵۹۵ دلار در هر تن و گرید 1540 هم۱۵۸۰ دلار در هر تن بندر امبارلی گزارش شده است.پلی استایرن های HIPS 7240 پتروشیمی تبریز هم۱۸۰۰ دلار در هر تن و ABS SD 0150 هم ۲۵۲۰ دلار در هر تن امبارلی گزارش شده است.