1402-07-06 04:51

مهم‌ترین اخبار آسیا و غرب آسیا در هفته منتهی به 16 ژوئیه 2021

افت واردات نفت خام چین در سه ماهه سوم و بهبود آن در سه ماهه چهارم.

احتمال می‌رود بازار‌های استایرن آسیا و چین در کوتاه‌مدت به حالت تعلیق در بیاید.

جنبش قیمتی استایرن آسیا و چین تحت تاثیر فشار هزینه‌های نشئت‌گرفته از رویه صعودی بنزن و  اتیلن، همزمان با افت تقاضای فصلی صنایع پایین‌دستی چین و کاهش تولیدات استایرنیک‌ها قرار گرفته است.

دورنما: اتیلن وینیل استات آسیا خود را برای فراوانی عرضه و تقاضای رو به کاهش در نیمه دوم سال آماده می کند.

احتمال می‌رود ظرفیت‌های جدید در چین و دورنمای افت تقاضا در بخش صنایع پایین‌دستی فتووالتائیک، بازار وینیل استات آسیا در نیمه دوم 2021 را تحت فشار قرار دهد. 

پاندمی انگیزه جهانی را برای سیستم‌های تجدید پذیر تسریع کرد.

یکی از مقامات ارشد اجرایی شرکت آرکما فرانسه با فعالیت در حوزه تولید مواد خاص گفت، پاندمی ویروس کرونا فرصت‌ها را برای شرکت‌های شیمیایی در اعمال راه حل‌های با دوام در تجارت‌های خود فراهم آورده است.

دورنما: احتمالا تقاضای ضعیف سینتتیک رابر آسیا صنایع بالادستی را تحت تاثیر قرار دهد.

واردات سینتتیک رابر‌های مختلف آسیا شامل استایرن بوتادین رابر، پلی بوتادین رابر و آکریلونیتریل بوتادین رابر به دنبال افزایش قیمت‌ها در جهت بازیابی هزینه‌ها و حاشیه سود‌ها افزایش یافته است.